·         Επίσημοι Συνεργάτες της ”ELPEDISON energy”

Η ELPEDISON Energy δραστηριοποιείται στους τομείς της προμήθειας ενέργειας και χονδρικής εμπορίας ενέργειας. Από τις αρχές του 2010, λειτουργεί ως ο κορυφαίος εναλλακτικός προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας σε επιχειρησιακούς πελάτες, εμπορικούς και βιομηχανικούς, ενώ από το 2011 προμηθεύει και οικιακούς πελάτες, αποτελώντας σήμερα την αξιόπιστη λύση εναλλακτικού προμηθευτή στην ελληνική αγορά.
Στην ELPEDISON Energy, έχουμε διαμορφώσει ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων, για να καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών μας στη Μέση και τη Χαμηλή Τάση. Επιπλέον, προσφέρουμε μια σειρά καινοτόμων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, παρέχοντας ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις. Επιλέγοντας την ELPEDISON, ο πελάτης εξασφαλίζει:
·         Την υψηλής ποιότητας και αποτελεσματική εξυπηρέτησή του.
·         Ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες, που αξιοποιεί ανάλογα με τις ανάγκες του.
·         Ξεκάθαρη και ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική.
·         Εύκολο υπολογισμό του κόστους ενέργειας της επιχείρησης ή/και της οικίας του.
Στην ELPEDISON Energy, η αφοσίωση στον πελάτη και η δημιουργία μακροχρόνιων δεσμών μαζί του, βασισμένων στην ειλικρίνεια, την αξιοπιστία και την ακεραιότητα, αποτελεί κεντρικό άξονα της καθημερινής μας λειτουργίας.