·         Οικόπεδα
·         Κατοικίες
·         Αγροτεμάχια
·         Ξενοδοχεία
( Όλα τα παραπάνω μπορούν να βρεθούν σε αστικές, ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές )