Η “THE GREEK SUPPLIERS” αποτελεί μία εμπορική – συμβουλευτική εταιρεία στην Ελλάδα. Αποτελείται από ανθρώπους με διαφορετικά υπόβαθρα, οι οποίοι παρέχουν, μέσω των ευέλικτων δεξιοτήτων τους και των φρέσκων ιδεών τους, ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που βοηθούν τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν νέες, πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές εταιρικές σχέσεις.